Pověry o regenerátu v plastových oknech

Každý kdo staví nebo rekonstruuje nemovitost, se dostane do momentu, kdy je třeba vybrat nová okna. Trh nabízí okna plastová , dřevěná, hliníková nebo okna v kombinaci těchto materiálů. V současné době se v oblasti plastových oken stále častěji setkáváme s profily vyrobenými tzv. koextruzí.

V České republice existují prodejci, kteří se u zákazníků snaží vyvolat dojem, že takto vyráběná plastová okna, tedy okna z profilů s podílem regenerátu, jsou méně kvalitní než okna z takzvaného prvo-materiálu. To je však naprostý nesmysl, který plyne z neznalosti technologických postupů a výrobní praxe.

Okenní profil s podílem regenerátu má naopak zcela totožné vlastnosti, jako je tomu u profilů vyrobených z prvo-materiálu. Toto tvrzení potvrzují velmi přísné mechanické zkoušky a testy fyzikálních vlastností výrobků s obsaženým regenerátem, které jsou dozorovány nezávislými orgány.

A co že je to vlastně ten regenerát?

Jde o materiál vznikající při výrobě profilů (mimo rozměrové tolerance) či odřezky z výroby oken. Tento zcela prvotřídní materiál by se jinak zlikvidoval, tj. jinými slovy vyhodil, což je nejen zcela nehospodárné, ale navíc to absolutně odporuje požadavkům na zachování kvality životního prostředí. V zájmu uzavření toku materiálu (striktní požadavek zemí EU) je tak tento materiál po protřídění a zušlechtění opětovně využíván.

Regenerát používají všichni výrobci profilových systémů na trhu. Celá řada z nich je členem různých zájmových sdružení, ve kterých se zavazují, že určitý počet regenerátu použijí ve výrobě nových plastových profilů. Například firma Rehau, náš dodavatel plastových profilů, zastává aktuálně funkci viceprezidenta EPPA, dále je společníkem ve sdružení REWINDIO.

Dnes se snad prakticky bez podílu regenerátu žádný systém nevyrábí. Země v západní Evropě při vyhlašování veřejných zakázek přímo vyžadují určitý podíl regenerátu v okenních profilech. V krátké budoucnosti lze tuto povinnost zakotvenou v zákoně očekávat i u nás, protože i naším zájmem by mělo být neplýtvání, hospodárnost a ochrana životního prostředí.

Napsat komentář