Návrh na vklad nemovitosti do katastru nemovitostí krok za krokem

Jak podat návrh na vklad nemovitosti do katastru nemovitostí tak, aby katastrální úřad návrh nezamítl nebo se vklad zbytečně neprotahoval řešením nedostatků? Připravili jsme pro vás návod krok za krokem.

  1. Kupní smlouva bez chyb a nedostatků

Základem každého převodu nemovitosti je kupní smlouva. Aby katastrální úřad vklad nezamítl, nesmí mít žádné chyby, ani nedostatky. Doporučujeme tedy kupní smlouvu sepsat se specializovaným právníkem, který má s těmito typy smluv zkušenosti a ví přesně, na co si dát pozor a co neopomenout.

  1. Pozorně vyplňte formulář Českého katastrálního úřadu

Pro podání návrhu budete potřebovat vyplněný formulář. Ten naleznete na stránkách Českého katastrálního úřadu. Zde je třeba vyplnit, u jaké nemovitosti chcete změnit vlastnické právo, kdo bude novým majitelem, čí vlastnické právo bude vymazáno a na základě jaké listiny se vlastnické právo mění (kupní smlouva).  Online aplikace si sama načte všechny údaje z katastru, stačí zadat název katastrálního území, číslo listu vlastnictví a osobní údaje smluvních stran.

  1. Ověřte podpisy na kupní smlouvě

Katastrální úřad požaduje úřední ověření podpisů na kupní smlouvě. Ověřit musíte pouze jednu kopii smlouvy, tu, kterou zašlete na katastrální úřad. Podpis lze ověřit na Czech POINTu České pošty, na obecním či městském úřadě a u notáře. Stačí k tomu občanský průkaz. Za jeden ověřený podpis zaplatíte 30 Kč.

  1. Podejte návrh na vklad na příslušný katastrální úřad

Pro podání návrhu musíte odnést či zaslat kupní smlouvu s úředně ověřenými podpisy a dva návrhy na vklad podepsané oběma zúčastněnými stranami na podatelnu katastrálního úřadu spolu s kolkem v hodnotě 2000 Kč. Ten lze zakoupit na podatelně či na poště.

Po obdržení návrhu informuje katastrální úřad obě smluvní strany a vyznačí danou nemovitost v katastru tzv. plombou, která naznačuje, že na daném listu vlastnictví probíhají změny.
Nejpozději do 30 dnů úřad v případě, že vklad neobsahuje žádnou chybu, rozhodne o jeho zapsání. Pokud nějakou chybu obsahuje, návrh zamítne a vyzve vás k opravě či doplnění návrhu. Pokud se chyba dá odstranit, dostanete lhůtu, ve které musíte provést opravu. Jde-li ale o chybu neodstranitelnou, úřad řízení zcela zastaví. V tomto případě je lepší vzít návrh zpět a podat nový bez chyb a nedostatků.