Jak výhodně pojistit své auto proti živelní události?

Počasí jde poslední dobou z extrému do extrému. Před tím sice neutečeme, ale můžeme alespoň chránit svůj majetek díky pojištění proti živlům. Jak lze proti živelní pohromě pojistit svůj automobil?Živelní pojištění auta

Co je to živelní událost?

Živelní pohromu si můžeme definovat jako mimořádnou událost, která vznikla působením přírodních sil a zapříčinila škody na majetku. Tím jsou myšleny nejen nemovitosti, ale právě i automobily. Pád stromu, nebo například kroupy auto značně poškodí. Právě kroupy u nás patří mezi nejčastější živelní pohromy. Na karoserii auta vyhloubí nevzhledné důlky a mohou rozbít i skla. Oprava pak spočívá ve vytlačení důlků speciální technikou, nebo výměně celého kusu karoserie.

Jaké živly se do pojištění dále řadí?

– oheň, výbuch,

– krupobití, vichřice,

– pády stromů,

– úder blesku,

– povodně,

– sesuvy půdy, ale třeba i sněhu a skal,

– zemětřesení;

Pojišťovna Kooperativa zahrnuje do živelního pojištění auta i pád stožárů či sloupů veřejného osvětlení a telekomunikací, které způsobily přírodní síly.

Výjimky z pojistné smlouvy a další podmínky

Každá pojišťovna má přesný seznam událostí a jejich podrobný popis, ve kterém je detailně vymezeno, na co se pojištění vztahuje. Kromě toho jsou rozdíly i v územní platnosti pojištění. V některých případech je platné jen na území České republiky, jiné smlouvy zahrnují i území EU a dalších států. Výjimku z pojištění mohou mít i některé typy aut, jako jsou veteráni a historické vozy. Stejně tak se nemusí pojištění vztahovat na speciální výbavu, přívěsy a návěsy. Důležité je zmínit, že pojištění se vztahuje na škody způsobené fyzikální silou, nikoliv mechanickou. Vyloučeny jsou též případy, kdy sjedete autem do řeky.

Jak si pojištění živelní pohromy sjednat?

Máte na výběr dva způsoby. Samostatné havarijní pojištění zahrnující i riziko řádění živlů. Výhodnější však je připojištění, které nabízí již řada pojišťoven k povinnému ručení. Nejen Kooperativa dnes umožňuje uzavření pojištění online.

Od čeho se odvíjí cena pojištění?

Tak jako u povinného ručení, i zde hraje roli několik faktorů. Je to nejen profil pojistníka a jeho nasbírané bonusy, ale především značka vozidla, jeho stáří a hodnota. Pojišťovna pak vyplácí takovou částku, která odpovídá přiměřeným nákladům na uvedení vozidla do původního stavu.

U pojišťovny Kooperativa si proti živlům můžete pojistit třeba i svůj motocykl a pojištění platí po celé Evropě.