Ekologické systémy vedou k významné úspoře energií

V dnešní době stále se zvyšujících cen za energie se vyplatí hledat alternativní zdroje, které vám tyto nemalé měsíční náklady výrazně sníží. Za zvážení stojí ekologické solární a topné systémy, díky nimž budete mít úsporu jistou.

Co si pod pojmem ekologické systémy představit?

Energie pro lidi přichází s nabídkou podlahového vytápění, fotovoltaických elektráren a tepelných čerpadel. Instalace těchto úsporných systémů je prováděna odbornou firmou, která se orientuje nejen na novostavby, ale též na staré domy procházející rekonstrukcí.

Tepelná čerpadla slouží k ohřevu topné vody, jež je využívána například k podlahovému vytápění. Solární ohřev vody funguje na principu solárních kolektorů, které přijímají sluneční energii. Fotovoltaické elektrárny dokážou ukládat přebytečnou nashromážděnou energii a poté ji využít k vytápění.

Skladování elektrické energie

Akumulace elektřiny je prováděna pomocí baterie, v níž se energie hromadí. Tím se zvyšuje soběstačnost domácnosti, která už nemusí být závislá pouze na veřejně vedeném energetickém zdroji. Vzhledem k progresivnímu rozvoji v oblasti fotovoltaiky, která spočívá v získávání energie z obnovitelných zdrojů, se tento produkt stal cenově dostupným také pro běžné domácnosti. Velkým pozitivem tohoto ekologického energetického systému je ohleduplný přístup k životnímu prostředí. Navíc na fotovoltaickou elektrárnu můžete čerpat dotace až do výše třetiny pořizovací ceny.

Dotace ke každému čerpadlu

Při zakoupení tepelného čerpadla získáte nárok na vyřízení kotlíkové dotace zdarma. V případě, že vás tyto alternativní zdroje vytápění zaujaly, stačí kontaktovat dodavatele těchto energií, jež vám nezávazně spočítá tepelné ztráty objektu, posoudí současný stav a navrhne to nejlepší řešení. V rámci služeb je samozřejmě zahrnuta i realizace projektu.

Napsat komentář