Bourací a demoliční práce od A do Z

Čeká-li vás demolice nebo řada bouracích prací, nemusíte se trápit starostmi okolo. Pokud využijete služeb profesionální firmy, zajistí za vás veškerou administrativu a potřebná povolení, a navíc sníží náklady související s odvozem na skládku. Stavební odpad totiž umí efektivně recyklovat.

Šetřete přírodu i vaši peněženku

Demolice vyžaduje přesný sled činností, které je lepší svěřit do rukou odborníkům. Neobejdete se bez likvidace suti, jež patří mezi jedny z nákladnějších položek rozpočtu. Obrátíte-li se na firmu Recyklace Přeštice, s. r. o., pomůže vám nejen s demoličními pracemi, ale též s recyklací demoličního odpadu, dodá vám nový stavební materiál a zajistí vlastní autodopravu. Pokud si tyto kompletní služby porovnáte s tím, co byste si museli zajišťovat sami, jednoznačně ušetříte. Jenom zmiňovaná recyklace stavebního odpadu vám přinese úsporu 50-70 %. O to víc se uleví přírodě, která nebude zbytečně zatěžována vzrůstajícím množstvím skládek.

Demolice budov krok za krokem

V první fázi odpovědný pracovník prohlédne a zhodnotí stav objektu určeného k demolici. Zanalyzuje možná rizika a poté navrhne optimální řešení, neboť ke každé demolici je nutné přistupovat individuálně. To se týká rovněž použití speciální techniky. Samozřejmostí je rovněž prohlídka a bezpečnostní zajištění nejbližšího okolí. V případě demolice jsou totiž největšími prioritami maximální bezpečnost a provedení v co nejkratším čase. Jakmile je objekt zdemolován, pomocí vlastní mobilní drticí a třídicí linky dojde k recyklaci přímo na místě, nebo se odveze do provozovny. Následně se odpad rozdrtí a přetřídí do požadované frakce. Tyto služby jsou poskytovány jak firmám, tak soukromým osobám. Máte-li zájem o demoliční a bourací práce, stačí na stránkách www.recyklaceprestice.cz vyplnit jednoduchý poptávkový formulář.