Zateplení budov a izolace střech se vyplatí! Rekonstrukci plochých střech je na místě řešit včas

Ploché střechy nemají v České republice tak dlouhou tradici jako v lokalitách s mírnějším klimatem. I tak v tuzemsku ale najdeme nemalý počet staveb, u kterých se jejich projektanti rozhodli právě pro ploché střechy. Nejtypičtějšími zástupci takových objektů jsou v Česku bezesporu panelové domy, ve kterých žije nemalé procento populace. A stále častěji se k nim v posledních desetiletích přiklánějí i developeři nových obytných budov a celých rezidenčních čtvrtí. Stejně tak je jako optimální řešení vidí i drtivá většina stavitelů komerčních a průmyslových objektů.

U starších domů je často nezbytná rekonstrukce plochých střech

Případů, kdy je na místě co nejdříve zajistit provedení rekonstrukce plochých střech, je celá řada. Na místě není otálet zejména, když dojde k narušení celistvost pláště či izolace střechy. Často také dochází k narušení kotvení střechy i ke korozi střešního pláště a klempířských prvků. Na vině však nemusí být jen opotřebení střechy vlivem povětrnostních podmínek a zubu času; výjimečné nejsou ani případy, kdy je rekonstrukce plochých střech nutná kvůli nevhodnému řešení různých nástaveb, případně dalším neodborně provedeným stavebním úpravám. Mezi nejvážnější závady patří zatékání do zdiva a nosné konstrukce střechy či samotné budovy, řadu problémů přináší i poškození izolace. U starších budov navíc nezřídka nemají izolační vrstvy skladbu odpovídající současným požadavkům. Rekonstrukce ploché střechy se za takových okolností z dlouhodobého hlediska rozhodně vyplatí.

Rekonstrukci ploché střechy, zateplení budov i realizaci izolace střech svěřte odborníkům

Zateplení budov je se stoupajícími náklady na vytápění velice žádané, stejně tak vzrůstá zájem o kvalitní izolace střech. Stejně jako u rekonstrukce ploché střechy je vždy žádoucí svěřit práci zkušeným profesionálům. Mezi takové patří společnost Ekisys.