Optimální hloubka koupacího jezírka je okolo 2 metrů

Proč? Protože v takto hlubokém koupacím jezírku je příjemné plavat a voda se méně přehřívá, což vede k menšímu výskytu řas. Samozřejmě, že vaše jezírko nemusí mít všude stejnou hloubku. Je vhodné vyhradit část na plavání a mělčí část na dovádění dětí. Jak obě zóny koncipovat a proč bychom měli návrhu tvaru a hloubky jezírka věnovat dostatek pozornosti?

Zóna pro plavání

Pro pohodlné plavání by měla být protilehlá krátká strana hluboká asi 1,5 metru, protože umožňuje plavcům otočit se, aniž by stáli na dně. Přímý svah ode dna zajistí dobrou stabilitu a také sníží náklady na údržbu, protože nebudete mít v koupacím jezírku hlubší místa, která by vyžadovala čištění nebo jinou údržbu. Pokud chcete pro plavání ještě větší komfort a máte v rodině alespoň jednoho člena vysokého více než 170 cm, volte hloubku koupacího jezírka mezi 180 a 200 cm. Bude se v něm pohodlně plavat i vyšším plavcům a využít ho budete moci i pro případné potápění. Možná to pro vás není novinka, ale i novou potápěčskou výstroj můžete otestovat v koupacím jezírku doma na zahradě.

Dětská herní zóna

Tato část jezírka bude mělčí než zóna pro koupání. Nejlepší je udržovat tuto hloubku přibližně 0,5-1 metr, protože poskytuje dětem dostatek prostoru pro pohyb a zábavu, a zároveň je bezpečná. Dno by také mělo mít jen mírný sklon, aby děti mohly ve vodě lehce stát. Různou hloubkou jezírka vytvoříte zajímavé a dynamické prostředí, které si užijí všechny věkové kategorie. V mělké zóně jezírka také snáze zajistíte případnou opravu jezírkové fólie, ke které bude díky charakteru využití náchylnější. Mírným upuštěním vody v jezírku se také snáze dostanete k místu poškození. Nebude tedy nutné hned vypouštět celé jezírko.

Jak je to se spádem jezírka?

Koupací i okrasné jezírko je vhodné spádovat směrem od přítoku k sání. Spád by měl končit u dnové vpusti. Pokud chcete jezírko koncipovat výhradně jako koupací, nemělo by mít na dně kačírek nebo kameny. To je obzvlášť důležité u jezírka s rovným dnem. Takto upravené dno by totiž podporovalo usazování nečistot, které by proud vody již nebyl schopen ze dna zvednout. Sklon stěn i dna jezírka by měl být rovnoměrný a pozvolný, aby nebyl zvenčí patrný. To zajistí, že jezírko bude vypadat atraktivně a lákavě.