Jak vybrat nejlepší pojištění domácnosti, na co si dát pozor

Nabídka pojištění domácnosti v České republice nejčastěji zahrnuje dvě až tři varianty. Můžete je najít pod názvy základní, standardní a nadstandardní. Liší se podle vybavení vaší domácnosti, dále podle úrovně jejího zabezpečení a také daných rizik v dané lokalitě.

Podle čeho vybírat

Pokud jde o základní sazbu pojištění, která může být někdy výrazně levnější, než je nadstandard, je třeba si uvědomit, že to nemusí být zrovna nejlepší řešení. Má spoustu omezení v rámci pojistných limitů. Zvolíte-li dražší pojistku, pokryje vám případné škody do vyšších částek a zahrne i mnoho dalších rizikových situací. Vždy je podmínkou uskutečnění pojištění i investice do zabezpečení do vašeho domu či rodinného bytu.

Vždy sledujte u dané pojišťovny, jak má definována pojistná rizika, neboť se to dosti liší. Jednotlivé varianty tohoto pojištění se liší hlavními okruhy daných pojistných nebezpečí, které se týkají živelných událostí, krádeží, vandalismu anebo třeba poruch vodovodního zařízení. Pokud některá z rizik chybějí, majitel pojistky si je může připojistit a to i dodatečně. Určitě čtete také všechno, co je psáno v pojistných podmínkách psaných drobným písmem.

Zaměřte se na živly

Živly u nás v poslední době častěji útočí. Zvyšuje se riziko požárů, ale i živelních pohrom. Pohroma dokáže zničit dům i byt, proto je dobře důkladně si vše pročíst a zjistit. Mohlo by se vám také stát, že nedostanete od pojišťovny vůbec nic. Stačí si pořádně přečíst pojistné podmínky a zjistit, na co se to vaše sjednávané pojištění doopravdy vztahuje.

Důležité je určit částku, na kterou domácnost pojišťujete a to podle charakteru vybavení vašeho domu či bytu a také podle jejich podlahové plochy. Někdy je nabízena automatická indexace, což je aktualizace pojistné částky v průběhu běžícího pojištění odvíjející se podle míry inflace. U dražších věcí ve vaší domácnosti si pořiďte fotografie nebo i znalecký odhad pro případ krádeže či poškození. Většina věcí z domácnosti se dnes pojišťuje na novou cenu, dříve se pojistka sjednávala na cenu časovou. Při pojistné události pak pojišťovna za starší věci vyplácí pouze minimální částku, proto pojistku aktualizujte.

Stanovte limity

Je třeba stanovit pojistné limity, které jsou obsažené v konkrétní pojistce. Vztahují se na vybrané skupiny věcí se zvláštní hodnotou, kam patří elektronika, ale i optické přístroje či nosiče informací. Zařazují se sem i věci umělecké hodnoty, starožitnosti a sbírky. Pokud zvolíte základní variantu pojistky, nejsou kryty vůbec, nebo jen z minimální části. Na to je třeba myslet a podle toho volit i pojistné limity a celou pojistku.

Mohlo by vás zajímat: Jake zvolit pojištění domácnosti?

Napsat komentář