Co potřebujete vědět před stavbou žumpy?

Tak, jako se musíme připravit na stavbu altánu, chaty nebo třeba garáže, i v případě, že chceme zbudovat septik, je potřeba se nejdříve zamyslet nad několika otázkami. Až poté je možné začít s realizací. 

Použití septiku

Zdá se to úsměvné, ale vážně se na začátku zamyslete nad tím, na co budete septik používat. Jde o ekologický způsob, jak nakládat s odpadní vodou. Vyřeší pročištění odpadní a dešťové vody pro zálivku zahrady po komplexní využít v domácnosti. To zahrnuje i praní, splachování, mytí se… Větší využití znamená náročnější systém septiku, ale i vyšší dlouhodobější úspora.

Kapacita septiku

Další otázka se týká objemu septiku. Tady je stěžejní, zda bude betonový septik používat domácnost o dvou lidech, nebo jde o septik pro vícegenerační plně obsazený dům. Obecně se udává, že osoba vyprodukuje denně 150 l vody. Objem spočítáte vynásobením počtu členů domácnosti a množstvím odpadních vod, které vyprodukují a frekvencí vývozu nádrže. 

Podloží pro septik a jeho umístění

Betonové nádrže potřebují vždy správné podloží a znalost o výskytu podzemní vody. Tam, kde je terén stabilní a nenachází se zde podzemní voda, můžete využít nádrže betonové i plastové, vhodná je samonosná jímka… 

Jestliže je však podloží nestabilní a nachází se tu pozemní voda, je lepší sáhnout po betonové nádrži, která je stabilní a nepropouští. 

Pro septik je potřeba mít stavební povolení, protože u nich hrozí riziko znečištění půdy a podzemních vod. Zvláštní ustanovení se týkají i toho, jak daleko od budovy by měla být betonová žumpa umístěná. 

Kdy se neobejdete bez stavebního povolení?

Jestliže půjde odpadní voda do nádrže větší než je 10 metrů kubických, budete potřebovat stavební povolení. U menších žump stačí podat oznámení o stavbě na patřičném stavebním úřadě. Je ale lepší si vždy zkontrolovat platné normy na příslušném stavebním úřadě.